Korte biografie

De Loonse en Drunense Duinen

Ik ben geboren in Kaatsheuvel, daar ook opgegroeid en vanuit het ouderlijk huis heb ik een studie sociologie aan de Katholieke Universiteit Tilburg afgerond. Daarna heb ik enige jaren gewerkt aan de Universiteit Leiden, onder andere als secretaresse, corrector van een tijdschrift en manusje van alles bij een aan de universiteit verbonden  instituut voor oorlogs- en vredesvraagstukken. Ik heb ook de uitgifte van enkele publicaties van de Rechtenfaculteit begeleid.  Ik woonde toen in Zoetermeer, verhuisde later naar Gouda. Waar ik nu nog woon met man en twee kinderen.

Vrijwilligerswerk

Uiteindelijk ben ik afgekeurd voor werk. Na enkele jaren worstelen met hoe ik met die situatie moest leven, heb ik in het vrijwilligerswerk mijn draai gevonden.

Momenteel zit ik in een redactieraad van Health Base, waarin bijsluiters van medicijnen kritisch worden bekeken. Ik wordt bij tijd en wijle ingezet als vrijwilliger van Reuma Nederland, o.a. als aanjager van ReumaTeamGouda. Voor de Nederlandse Mandalavereniging houd ik de website bij, schrijf ik in het Mandalatijdschrift en doe daarvan ook de opmaak. Voor Open Monumentendag Gouda doe ik vrijwilligerswerk, onder andere met het oog op de toegankelijkheid van monumenten. Ik schrijf blogs voor het Groene Hart Ziekenhuis en ben ambassadeur voor het project Goudse Verhalen. Vanaf 2022 ben ik lid van de straatnaamcommissie van de Gemeente Gouda en redactielid van de nieuwsbrief van Die Goude. Ik ben ook te vinden via Gouda Bruist.

Ooit was ik als vrijwilliger secretaris en later voorzitter (tot begin 2018) van de nu opgeheven Reumavereniging Groene Hart. Ik was, tot september 2018, redactielid van ‘In Beweging”, later genaamd “Reuma Magazine. Daar werd ik bovendien na verloop van de tijd de vaste columnist (tot eind 2018). Van 2014 tot 2020 was ik lid en in de laatste periode voorzitter van de Patiëntenadviesraad van Reuma Nederland,

Plannen

Dat lijkt een heleboel. Maar al deze taken zijn zorgvuldig uitgezocht. Ze zijn vooral thuis én op momenten dat ik de energie heb, uit te voeren. En ze vergen slechts incidentele inspanning, zeker niet wekelijks of bijvoorbeeld op vaste tijdstippen.  Stilzitten kan ik niet. En ondanks reuma kun je een heleboel, als je maar goed kunt plannen……